Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

  Máte aktualizované údaje o vašej organizácii či hospici na www.hospice.sk?
Ak ste si dlho neaktualizovali údaje o vašom hospici, jeho zriaďovateľovi, a pritom ste medzitým vymenili zamestnancov, kontakty, sadzby za pacienta či rodinného príslušnika - alebo dokonca číslo bankového účtu, kde vám záujemcovia môžu posielať finančné príspevky a dary - je najvyšší čas, aby ste sa s nami spojili. viac...
24.5. 2016.9:06 - Ing. Juraj Kizák

Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejov 26.-27. mája 2016: X. Medzinárodná vedecká konferencia „PACIENT V HOSPICI“ -
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov, Arcidiecézna charita Košice, viac...
16.5. 2016, 10:28 - Ing. Juraj Kizák

11.12.2015: Valné zhromaždenie Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska pozýva všetkých svojich členov na valné zhromaždenie dňa 11.12.2015 o 11,00 hod. viac...
4. 12. 2015.8:53 - Ing. Juraj Kizák

AKTUÁLNY PROGRAM 7.Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, Trnava, 16.05.2015
Pod týmto odkazom nájdete viac...
8.5. 2015.8:54 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Pomoc cez dobročinnosť a lásku mnohým (Urobíme dobrý skutok bez námahy aj pre hospic?)
Milí čitatelia, vzácni dobrodinci a priatelia, vstupujeme opätovne do jedného z období roka, kedy sa môžeme prejaviť a vykonať dobrý skutok pre blížnych , teda okrem iných pomôcť aj takým, ktorí sa dostali do nejakej zlej a nezávidenia hodnej situácie, často bez svojho pričinenia a nemajú nijakú možnosť túto riešiť. Pomáha sa im prostredníctvom neziskových spolkov z tretieho sektora a ich funkcionárov, teda ľudí dobrej vôle ochotných pomôcť. viac...
1.4. 2015.8:14 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Bardejov: Hospic Matky Terezy na rozhraní rokov
Po významných minuloročných odborných, duchovných a kultúrno-spoločenských podujatiach, ktorými sa hospic výrazne zapísal do historických análov Bardejova a širokého okolia ba i Slovenska, sa žiada tunajšej verejnosti tieto pripomenúť. Taktiež poznamenávam, že podujatia sa uskutočňujú v úzkej a príkladnej spolupráci s Občianskym združením, pôsobiacim pri hospici. viac...
27.3. 2015.6:49 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

7. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti: Trnava, 16.05.2015
Katedra sociálnej práce Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce viac...
21.3. 2015.7:49 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Záväzná prihláška: 7. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 16.05.2015 v Trnave.
Záväzná prihláška viac...
21.3. 2015.7:39 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Paliatívna konziliárna služba v Rakúsku. Chcete sa dozvedieť viac?
Nižšie uvedené údaje a kritériá pochádzajú z Ministerstva zdravotníctva Rakúska tzv. ÖBIG. Pre Hospice.sk nám to pripravila a zaslala pani Jana Maceková, paliatívna sestra vo Viedni, ktorá má vo Viedni v Rakúsku Paliatívny konziliárny team. viac...
2.2. 2015, 21:22 - Ing. Juraj Kizák

Bardejov 2.-3. 10. 2014: IX. Medzinárodná vedecká konferencia - POSTAVENIE HOSPICOV v legislatíve Slovenskej republiky
Arcidiecézna charita Košice, Hospic Matky Terezy Bardejov, Občianske združenie Hospic Matky Terezy Bardejov v  spolupráci s: viac...
8.8. 2014, 17:05 - Ing. Juraj Kizák

Zborník z hospicovej konferencie 2012 v Martine online
Zborník zo zatiaľ poslednej hospicovej konferencie 2012 nájdete online na Hospice.sk v sekcii ePublikácie. viac...
29.7. 2014, 11:56 - MUDr. Katarína Adamicová

Martin 5. september 2014: V. konferencia hospicovej starostlivosti
Hospice, o. z. v Martine, Hospice-EDU, o.z. v Martine, Mesto Martin Vás pozývajú na V. konferenciu hospicovej starostlivosti viac...
20.6. 2014.9:57 - MUDr. Katarína Adamicová

29.6.2014: ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ v bardejovskom hospici
Milí priatelia Hospicu Matky Terezy. Pri príležitosti osláv 11-ročnej existencie hospicu vás srdečne pozývame na ZÁHRADNÚ SLÁVNOSŤ v nedeľu 29.6.2014 o 14:00 v exteriéri hospicu. viac...
19.6. 2014.8:38 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vydarené benefičné podujatie: úspešný prvý ples priateľov hospicu
Ples zorganizovali hspoločne s OZ a samotným hospicom v spolupráci s bratislavskou pobočkou francúzskej spoločnosti THUASNE, ktorá distribuuje pre Slovensko špeciálne zdravotnícke pomôcky, známou firmou F&M Catering a skvelým personálom reštaurácie Srdiečko v Bardejovských Kúpeľoch. viac...
1.2. 2014, 18:22 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Stretnutia s pozostalými sú tiež súčasťou užitočnej hospicovej filozofie
Je už tradíciou a velí tomu aj hospicová filozofia, že náš Hospic Matky Terezy sa okrem svojho pôvodného poslania pravidelne prezentuje resp. spolupodieľa na organizovaní niekoľkých obľúbených duchovných i kultúrno-spoločenských podujatí v meste. viac...
25.1. 2014, 12:41 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Príjemné a požehnané Vianočné sviatky...
viac...
24. 12. 2013, 18:20 - Ing. Juraj Kizák

Perspektíva hospicov na Slovensku - ďalšia úspešná medzinárodná konferencia v Bardejove
V rámci tohoročných slávnosti 10-ročného jubileá bardejovského hospicu a pri príležitosti Svetového dňa hospicov sa v útulnom prostredí Poľsko-slovenského domu (PSD) v Bardejove konala už ôsma Medzinárodná vedecká hospicová konferencia s názvom „Perspektíva hospicov na Slovensku“. viac...
27. 11. 2013, 11:14 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vzdelávací kurz Sprevádzanie rodín v smútení, Bratislava 18.1.2014 – 15.6.2014)
Nezisková organizácia PLAMIENOK ponúka odbornej (aj menej odbornej) verejnosti možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu Sprevádzanie detí a rodín v smútení, ktorý sa otvára v januári 2014. viac...
6. 11. 2013, 13:33 - Mgr. Daniela Bachoriková

Program konferencie PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU, Bardejov, 17.–18. 10. 2013
VIII. Medzinárodná vedecká konferencia viac...
19. 10. 2013, 20:25 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

DARUJTE 2% z daní pre SVETIELKO POMOCI - celoročná a komplexná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja
Milí priatelia, od 1.9.2013 do 31.12.2013 nás môžete podporiť zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS SVETLO (DMS medzera SVETLO) na číslo 877.Cena darcovskej SMS je 2 €. viac...
21.9. 2013, 12:56 - Mirka Hunčíková

VIII. Medzinárodná vedecká konferencia PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU, 17.-18. 10.2013, Bardejov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava viac...
11.9. 2013, 10:43 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

V. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny, Brno, 19.-20.9.2013
Vážená paní kolegyně, pane kolego, menom Českej spoločnosti paliatívnej medicíny ČLS JEP a Sekcie paliativnej medicíny pri SSŠLB by som Vás rád pozval do sídla Verejného ochrancu práv v Brne, kde v dňoch 19. a 20. septembra 2013 prebehne už V. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny. viac...
8.8. 2013, 10:39 - MUDr. Hedviga Jakubíková

Malé, ale významné jubilem - bardejovský hospic má 10 rokov/
V pondelok dňa 1. júla t.r. si mnohí z nás pripomenuli 10. výročie prvého slovenského hospicu, Hospicu Matky Terezy (HMT) v Bardejove, sídliaceho v neďalekej prímestskej časti, v Bardejovskej Novej Vsi. viac...
19.7. 2013, 13:40 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Hospic v Bardejove pripravuje svoje 10 ročné jubileum
Hospic Matky Terezy v Bardejove pripravuje jubilejnú slávnosť pri príležitosti 10. výročia svojho otvorenia. Ďakujeme riaditeľovi hospice Ing. Jozefovi Krajčimu za prvé priblíženie celého programu osláv, ktoré sa uskutočnia v pondelok 1. júla 2013. O ďalšom vás budeme postupne informovať. viac...
26.6. 2013.9:49 - Ing. Juraj Kizák

Vydarená benefícia pre jubilujúci bardejovský hospic
Keď začujeme slovo benefícia vynorí sa nám v mysli, že sa koná niečo zmysluplné, užitočné, láskyplné, skrátka dobrý skutok. Zväčša sa organizujú pre rôzne dobročinné spolky charitu nevynímajúc, teda pre pomoc istým skupinám ľudí, ktorí sú na skutok dobrodenia a často aj existencie odkázaní. Nie každý ju však podporí, či uskutoční. Zväčša sú k tomu organizované hodnotné športové či kultúrno-spoločenské, hudobné, ale aj mítingové podujatia, v ktorých nemusí ísť iba o peňažné vyjadrenia, ale tiež o materiálnu podporu alebo o určitý honor, či skladby cti a pod. viac...
20.6. 2013.9:12 - Mgr. Ing. Jozef Krajči


Ďalšie zprávy

 
ePrihlášky
Vzdelávací kurz Sprevádzanie rodín v smútení, Bratislava 01-06/2013

Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 343582
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist