Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

  Bardejovský hospic v pozornosti predsedu PSK. Prišiel, videl, páčilo sa mu...
Keď predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD., odovzdával v závere minulého roka na aktíve dobrovoľníkov cenu „Krajské srdce na dlani“ zástupcom bardejovského charitného Hospicu Matky Terezy (ďalej: HMT), mimochodom prvého na Slovensku, a laureátovi za mimoriadne a trvalé úspechy a rozvoj dobrovoľníctva v kraji, bol milo prekvapený a v krátkom rozhovore naznačil, že ho naisto navštívi, aby sa bližšie oboznámil s jeho poslaním a napĺňaním skvelej hospicovej filozofie pre opateru nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov. viac...
11.6. 2019, 14:24 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vyhľadávanie
       

Správy

Veľkonočná duchovná príprava - s MUDr. Svatošovou
Pre mnohých z nás a na kresťanskom Slovensku zvlášť, pozostáva oslava sviatkov Veľkej noci z dvoch častí. V tzv. svetskej to býva čas veselosti, ktorá pozostáva z bujarých šibačiek, oblievania či hopsačiek a vítania prírody či jari, prosto folklóru. Druhá časť, ta dôležitejšia, duchovná, či pôstna, ponúka človeku viaceré možností konať mnohé duchovné aktivity či meditácie, ktorými zmysluplne napĺňa čas očakávania zmŕtvychvstania Pána. viac...
20.4. 2019.7:20 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Podujatia na rozhraní rokov v Hospici Matky Terezy - Bardejov
Vo všeobecnosti je známe, že bardejovský hospic organizuje každoročne isté významné odborné, duchovné i kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými sa výrazne zapisuje do historických análov Bardejova a širšieho okolia. Realizácia mnohých z nich zvykne kulminovať zvyčajne na rozhraní rokov. viac...
6.3. 2019, 12:58 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Bardejov: Nezvyčajná slávnosť v hospici - incenzovanie relikvie sv. Jána Pavla II.
Tento rok sa v Hospici Matky Terezy (HMT) ukazuje ako jeden z najvitálnejších počas jeho existencie. A to nielen v oblasti pracovnej pri plnení svojho základného poslania, ale aj po stránke duchovno-spoločenskej. Ako by chcel dať na vedomie, že je tu a niečo pre mesto i široké okolie znamená a treba s ním naozaj naďalej rátať pri konaní zmysluplných podujatí pre podporu dobra v širokom poňatí. V rámci takýchto aktivít si pri 15. výročí osláv vzniku HMT ako aj v rámci pripomenutia a uctenie si Svetového dňa hospicov, usporiadali Slávnosť incenzovania relikvie sv. Jána Pavla II., ktorá im bola darovaná poľskou Asociáciou bratstva odznaku sv.Floriána Mazovia, ako aj krakovským biskupom J.E. Kazimierzom Górnym, prostredníctvom manželov Svetlany (pracovníčka nášho hospicu) a mjr. Ing. Milana (komandor Slov. ABO sv. F.M.) Dušenkovcov, ktorí dar do hospicu priniesli. Nádherná a hlboko oslovujúca slávnosť pozostávala z troch častí. V tej prvej, spoločenskej, vystúpil vynikajúci Spevácky zbor Bambini di Bosco z Cirkevnej ZUŠ sv.J.Bosca pod vedením Mgr. Mjárie Jevčákovej a odzneli: Curriculum vitae sv. Jána Pavla II. v podaní Mgr. Antónie Peregrimovej a báseň Modlitba za trpiacich (J. Maga) v prednese Ing. Marcely Ščurovej. Ceremóniu incenzácie zabezpečil pán Stanislav Vavrek a príjemné estetično obradných priestorov pripravila sr. Janka Jutková. Zároveň bola relikvia/obraz prinesená a umiestnená manž. Dušenkovými v elegantných uniformách, na oltár k obradu. Slávnosť zdokumentoval Peter Franko, pracovník HMT. viac...
30. 10. 2018, 11:46 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Jubilujúci Hospic Matky Terezy slávi 15 rokov svojej požehnanej činnosti
Jubilujúci Hospic Matky Terezy slávi 15 rokov svojej požehnanej činnosti viac...
8. 10. 2018, 14:56 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Bardejov: XI. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, 21. – 22. júna 2018

viac...

3.6. 2018, 11:01 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Program Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, Trnava, 12. mája 2018
Program 8. konferencie o Medzinárodnej konferenciehospicovej a paliatívnej starostlivosti viac...
7.5. 2018, 13:19 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

12.5.2018, Trnava: 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Dňa 12. mája 2018 sa uskutoční 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Tešíme sa, že účasť v hlavnej dopoludňajšej sekcii potvrdila aj zakladateľka prvého Českého hospicu v ČR MUDr. Marie Svatošová. viac...
9.4. 2018.9:11 - Lucia Bosáková

GEN, nedeľa 5.11.: Profil MUDr. Márie Svatošovej
O osobnosti MUDr. Márie Svatošovej, nemusíme veľa rozprávať. Kto sa pohybuje v paliatívnej a hospicovej starostlivosti aj na Slovensku, vie, o koho sa jedná. viac...
3. 11. 2017.9:36 - Ing. Juraj Kizák

PROGRAM Konferencie 23.09.2017 pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
PROGRAM Konferencie pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre viac...
18.9. 2017, 13:25 - Lucia Bosáková

ZÁVӒZNÁ PRIHLÁŠKA na Konferenciu v Nitre, 23. 9.2017


viac...

3.9. 2017, 12:01 - Lucia Bosáková

23. 9.2017, Nitra: Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia. V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať na Konferenciu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. viac...
24.8. 2017.9:33 - Lucia Bosáková

Nový stacionár v Bardejovskej Novej Vsi otvorený posviackou
Slovenská katolícka charita, ktorej ústredným mottom je „Pomáhajte nám pomáhať“ vytvorila v rámci osláv svojej 90 ročnej existencie, zriadila prostredníctvom svojej Arcidiecéznej charity Košice ďalšie kvalitné sociálne zariadenie. Ide o perfektné dielo: Denný stacionár pre seniorov sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. (Fotky budů doplnené v najbližších dňoch) viac...
24.7. 2017, 11:43 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Trenčín: Hospic hľadá ďalšieho LEKÁRA - LEKÁRKU
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne príjme do pracovného pomeru ďalšieho LEKÁRA či LEKÁRKU, ktorý dokáže v spolupráci s multidisciplinárnym hospicovým tímom spojiť profesionálnu MEDICÍNSKU starostlivosť o pacienta s vytváraním pocitu pokojného DOMOVA pre jeho posledné chvíle života. viac...
10.5. 2017, 10:56 - Sestra Noemi Žilková

Kniha: Ivana Pajanková - Zostať človekom do poslednej chvíle
Skutočný príbeh a zpověď ošetřovatelky, ktorej mamička bola dlho v kómate. Preto začala pracovať v hospici po tom, čo opustila miesto sekretářky. viac...
26.3. 2017, 14:23 - Ing. Juraj Kizák

Občianske združenie Liga proti rakovine plus v Dunajskej Lužnej bolo zrušené
Minulý týždeň sme obdržali informáciu o zrušení Občianskeho združenia Liga proti rakovine plus, ktorý mal za hlavný cieľ vybudovať kamenný hospic. Prehlásenie uvádzame v plnom znení nižšie: viac...
24.2. 2017, 17:11 - Ing. Juraj Kizák

Občianske združenie Liga proti rakovine plus v Dunajskej Lužnej bolo zrušené
Minulý týždeň sme obdržali informáciu o zrušení Občianskeho združenia Liga proti rakovine plus, ktorý mal za hlavný cieľ vybudovať kamenný hospic. Prehlásenie uvádzame v plnom znení nižšie: viac...
24.2. 2017, 17:09 - Ing. Juraj Kizák

2016: Počet detských pacientov v SVETIELKU NÁDEJE V Banskej Bystrici
Rada by som verejnosť informovala, že v roku 2016 sme mali v starostlivosti 7 detí v našom hospici SVETIELKO NÁDEJE. viac...
18.2. 2017, 11:49 - Veronika Rosová

13.-17. február 2017: Týždeň deťom s rakovinou
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou poriada 13.-17. februára 2017 tzv. Týždeň Deťom s rakovinou. viac...
11.2. 2017, 10:08 - Ing. Juraj Kizák

Podporíte rodiny s onkologicky chorými deťmi cez SVETIELKO POMOCI?
SVETIELKO POMOCI už desať rokov poskytuje pravidelnú celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja. viac...
28.1. 2017, 11:42 - Mirka Hunčíková

Polročný kurz v Plamienku 2017 - Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho
Polročný kurz v Plamienku - Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho viac...
2.1. 2017, 12:03 - MUDr. Mária Jasenková

9.12.2016: Valné zhromaždenie Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS), Slovenská 11, 941 11 Palárikovo, poriada svoje valné zhromaždenie. viac...
9. 12. 2016, 11:03 - MUDr. Alena Kollárová

Dobrovoľníctvo - činnosť, s ktorou mávajú zatiaľ mnohí z nás problémy
Dobrovoľníctvo je významnou a neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Vďaka nemu môžu občania významne prispieť k duchovnému, kultúrno-spoločenskému sociálnemu i hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev. Z tohto dôvodu mnohé vlády krajín vo svete rozvíjajú aktivity smerujúce k právnej reforme a vytvoreniu prostredia podporujúceho dobrovoľníctvo s cieľom prijať optimálne stratégie umožniť jeho zavedenie s maximálnym využitím jeho neuveriteľného potenciálu. Takto sa to deje v tých v krajinách, kde už majú zabehané demokratické systémy. Tam sa ľudia do dobrovoľníctva zapájajú s každodennou samozrejmosťou a praxou a má dlhú tradíciu. viac...
5. 12. 2016, 14:33 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Prečo sa bardejovský hospic volá práve po Matke Tereze?
V súvislosti s vysvätením sa vynárajú otázky, že prečo práve ona a za akých okolností bol bardejovský hospic poctený jej menom. Týmto pojednaním sa pokúsim túto skutočnosť našim čitateľom objasniť a priblížiť, nakoľko jej patrocínium mimoriadne zvýraznilo zmysluplnosť a význam tohto nášho, dnes uznávaného charitného zdravotníckeho zariadenia, prvého hospicu na Slovensku, ako aj samotného Bardejova. viac...
4. 10. 2016, 10:46 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

16.9.2016: Slávnosť patrónky bardejovského hospicu, Matky Terezy
Pri príležitosti svätorečenia Matky Terezy z Kalkaty Vás HOSPIC MATKY TEREZY BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES srdečne pozýva na slávnosť s názvom: viac...
7.9. 2016.9:17 - Martina Proněková


Ďalšie zprávy

 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613105
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist